bullet محصولات bullet محصولات خرمای سایر
محصولات خرمای سایر

رنگ خرمای سایر یا همان استعمران از قهوه ای تیره تا قهوه ای روشن می باشد، این خرما به صورت نیمه خشک برداشت می گردد.خرمای سایر هم به صورت با هسته و هم بدون هسته در دسترس می باشد.

محصولات خرمای سایر این شرکت پس از سورت و شستشو در بسته بندی های مختلف و با گریدهای  Select, FAQ, GAQ ، با هسته و یا به صورت هسته کشی شده عرضه می گردد.

بهترین شرایط نگهداری برای خرمای سایر در محیطی خشک و بین دمای صفر تا  پنج درجه سانتی گراد می باشد.

  • کارتنهای 5 و 10 کیلویی | انواع گریدهای خرمای سایر پس از سورت، شستشو، ضد عفونی و روغن زدن، در این کارتن ها به صورت فله بسته بندی  می شود.
© تمامی حقوق برای رطب ثمین بم محفوظ است. طراحی شده توسط طراحی سایت داتک