bullet محصولات bullet محصولات خرمای زاهدی
محصولات خرمای زاهدی

رنگ خرما زاهدی از زرد متمایل به قهوه ای است، این خرما به صورت خشک برداشت می شود.

محصولات خرمای زاهدی این شرکت پس از سورت و شستشو در بسته بندی های مختلف عرضه می گردد.

بهترین شرایط نگهداری برای خرمای زاهدی در محیطی خشک و بین دمای صفر تا  پنج درجه سانتی گراد می باشد.

پاکتهای سلفون زیپ دار| محصول خرمای زاهدی این شرکت پس از سورت و پولیش در پاکتهای سلفونی زیپ دار 500 گرمی بسته بندی می گردد.  

 

 

کارتن های 50و 10 کیلویی| محصول خرمای زاهدی این شرکت پس از سورت و پولیش در کارتن های فله 5 و یا 10 کیلویی بسته بندی میگردد.  

 

© تمامی حقوق برای رطب ثمین بم محفوظ است. طراحی شده توسط طراحی سایت داتک