bullet محصولات bullet محصولات خرمای کلوته
محصولات خرمای کلوته

خرمای کلوته، رنگ این خرما از قهوه ای تیره تا قهوه ای روشن متغیر است، که به صورت رطب و خرمای نیمه خشک برداشت می شود.

محصولات خرمای کلوته این شرکت پس از سورت و شستشو در بسته بندی های مختلف عرضه می گردد.

بهترین شرایط نگهداری برای خرمای کلوته در محیطی خشک و بین دمای صفر تا  پنج درجه سانتی گراد می باشد.

 

  • جعبه های سه ردیف چین |حاوی 48 عدد خرمای کلوته با چیدمان 3X4X4. وزن این جعبه ها با توجه به سایز و رطوبت خرما بین 450 تا 500 گرم است. وزن مادر کارتن های 12 جعبه ای آن از 6 کیلو تا 7/5 کیلو بسته به کیفیت محصول متغیر است. 
  • جعبه های دوردیف چین ویژه | حاوی 32 عدد خرمای کلوته با چیدمان 2X4X4. وزن این جعبه ها با توجه به سایز و رطوبت خرما بین 300 تا 400 گرم  است.  وزن مادر کارتن های 16 جعبه ای آن از 5/5 کیلو تا 7 کیلو بسته به کیفیت محصول متغیر است. 
  • جعبه های 2.5 کیلویی  |خرما یا رطب کلوته پس از سورت و در صورت نیاز پولیش (غبار زدایی) به صورت فله یا چیدمان شده در این جعبه ها بسته بندی می شود. وزن مادر کارتن های 8 جعبه ای آن 20 کیلو گرم می باشد.
  • کارتنهای 5 و 10 کیلو یی | خرمای کلوته پس از سورت و شستشو و در صورت سفارش روغن زدن در این کارتن ها به صورت فله بسته بندی  می شود.

 

© تمامی حقوق برای رطب ثمین بم محفوظ است. طراحی شده توسط طراحی سایت داتک