bullet محصولات bullet محصولات خرما و رطب مضافتی
محصولات خرما و رطب مضافتی

مضافتی خرمایی است به رنگ مشکی،با طعم و بافت استثنایی، این خرما بیشتر به صورت تازه (رطب) برداشت می شود. 

سایز، رنگ و رطوبت، ایتم های تعیین کننده کیفیت رطب و خرمای مضافتی می باشند. بهترین رطب و خرمای مضافتی دنیا محصول نخلستانهای بم و نرماشیر است. 

محصولات خرما و رطب مضافتی ثمین در بسته بندی های ذیل عرضه می گردد؛

  • جعبه های سه ردیف چین | حاوی 48 عدد رطب و یا خرمای مضافتی با چیدمان 4X4X3. وزن این جعبه ها با توجه به سایز و رطوبت خرمای مورد درخواست بین 550 تا 750 گرم می باشد.

وزن مادر کارتن های 12 جعبه ای آن از 6/5 کیلو تا 9/5 کیلو بسته به کیفیت محصول متغیر است. 

  • جعبه های دو ردیف چین ویژه | حاوی 32 عدد رطب یا خرمای مضافتی با چیدمان 4X4X2. وزن این جعبه ها با توجه به سایز و رطوبت خرما مورد درخواست بین 380 تا 520 گرم می باشد.

وزن مادر کارتن های 16 جعبه ای آن از 6 کیلو تا 9 کیلو، بسته به کیفیت محصول متغیر است.

  • جعبه های دو ردیف چین | حاوی 50 عدد خرما یا رطب مضافتی با چیدمان 5X5X2. وزن این جعبه ها با توجه به سایز و رطوبت خرمای مورد درخواست بین 700 تا 800 گرم می باشد.

وزن مادر کارتن های 12 جعبه ای آن از 7 کیلو تا 10 کیلو، بسته به کیفیت محصول متغیر است.

  • جعبه های شفاف IML | حاوی 48 عدد رطب مضافتی با چیدمان 8X3X2. به دلیل شفاف بودن، این ظروف حس خوبی در مصرف کننده بر می انگیزد. وزن این جعبه ها با توجه به سایز و رطوبت خرمای مورد تقاضا بین 600 تا 750 گرم می باشد.
    وزن مادر کارتن های 12 جعبه ای آن از 8 کیلو تا 9 کیلو، بسته به کیفیت محصول متغیر است.
  • جعبه های 2/5 کیلویی | حاوی خرما یا رطب  مضافتی  به صورت فله یا چیدمان شده است.

 وزن مادر کارتن های 8 جعبه ای آن حدود 20  کیلو می باشد.

  • کارتنهای 5 و 10 کیلویی  در این کارتن ها انواع خرما و رطب مضافتی  با رطوبت پایین تر  به صورت فله بسته بندی می گردد.

 

© تمامی حقوق برای رطب ثمین بم محفوظ است. طراحی شده توسط طراحی سایت داتک