محصولات
خرمای مضافتی یکی از مهمترین محصولات شرکت ثمین ...
خرمایی پیارم، خرمایی لوکس ...
خرمای زاهدی ثمین ...
خومای ربی ، خرمای ربی ثمین ...
خرمای کلوته یکی از محصولات شرکت ثمین است ...
خرمای سایر یا همان خرمای استعمران قابل عرضه در گریدهای مختلف و بسته بندی های مخت ...
خرمای کبکاب محصول شرکت ثمین ...
خدمات نگهداری ، بسته بندی و سورت و شستشوی شرکت ثمین ...
© تمامی حقوق برای رطب ثمین بم محفوظ است. طراحی شده توسط طراحی سایت داتک